Plany lekcji

klasa 1

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lekcja 1

08.15-09.00

    EW religia EW
przerwa 09.00-09.10

lekcja 2

09.10-09.55

lekcja twórczoÅ›ci
język angielski
EW EW EW
przerwa 09.55-10.15

lekcja 3

10.15-11.00

EW EW WF EW EW
przerwa 11.00-11.10

lekcja 4

11.10-11.55

EW EW WF EW muzyka
przerwa 11.55-12.05

lekcja 5

12.05-12.50

EW EW EW język angielski
 jÄ™zyk angielski
przerwa 12.50-13.15      obiad  obiad  obiad

lekcja 6

13.15-14.00

las WF język angielski
EW
jÄ™zyk angielski 

13.45

obiad  obiad       

 

klasa 2

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lekcja 1

08.15-09.00

  WF j.angielski  EW lekcja twórczoÅ›ci
przerwa 09.00-09.10

lekcja 2

09.10-09.55

j.angielski j.angielski informatyka EW EW
przerwa 09.55-10.15

lekcja 3

10.15-11.00

EW EW informatyka EW muzyka
przerwa 11.00-11.10

lekcja 4

11.10-11.55

EW EW EW religia EW
przerwa 11.55-12.05

lekcja 5

12.05-12.50

EW EW EW j.angielski  EW
przerwa 12.50-13.15      obiad    

lekcja 6

13.00-13.45

las EW WF j.angielski EW

13.45

 obiad  obiad    obiad obiad

lekcja 7

14.10-14.55

    WF
   

 

klasa 3

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lekcja 1

08.15-09.00

EW    WF  EW EW
przerwa 09.00-09.10

lekcja 2

09.10-09.55

EW WF WF religia muzyka
przerwa 09.55-10.15

lekcja 3

10.15-11.00

lekcja twórczoÅ›ci j.angielski j.angielski j.angielski EW
przerwa 11.00-11.10

lekcja 4

11.10-11.55

j.angielski EW informatyka EW EW
przerwa 11.55-12.05

lekcja 5

12.05-12.50

EW EW EW EW  EW
przerwa 12.50-13.15         obiad 

lekcja 6

13.00-13.45

EW EW EW EW j.angielski

14.00-14.10

 obiad obiad obiad (13.45)
obiad (13.45)  

lekcja 7

14.10-14.55

     las    

 

klasa 4

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lekcja 1

08.15-09.00

    technika  (7:45) WF muzyka
przerwa 09.00-09.10

lekcja 2

09.10-09.55

język polski
matematyka język polski
WF język polski
przerwa 09.55-10.15

lekcja 3

10.15-11.00

język polski język polski matematyka informatyka
język angielski
przerwa 11.00-11.10

lekcja 4

11.10-11.55

lekcja twórczoÅ›ci jÄ™zyk angielski matematyka matematyka jÄ™zyk angielski
przerwa 11.55-12.05

lekcja 5

12.05-12.50

język angielski WF
historia
religia przyroda

przerwa 12.50-13.15

obiad obiad   obiad  

lekcja 6

13.15-14.00

lekcja wychowawcza
plastyka jÄ™zyk angielski   przyroda

14.00-14.10

    obiad    obiad

lekcja 7

14.10-14.55

basen
14.30-16.00
   las    lekcja wychowawcza

 

klasa 5

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lekcja 1

08.15-09.00

    matematyka  (7:45) WF jÄ™zyk angielski
przerwa 09.00-09.10

lekcja 2

09.10-09.55

lekcja twórczoÅ›ci geografia jÄ™zyk angielski WF jÄ™zyk angielski
przerwa 09.55-10.15

lekcja 3

10.15-11.00

język angielski matematyka historia język polski
język polski
przerwa 11.00-11.10

lekcja 4

11.10-11.55

język polski matematyka historia język polski biologia
przerwa 11.55-12.05

lekcja 5

12.05-12.50

plastyka język angielski informatyka
matematyka muzyka

przerwa 12.50-13.15

obiad obiad      

lekcja 6

13.15-14.00

lekcja wychowawcza
jÄ™zyk polski technika  religia/etyka lekcja wychowawcza

14.00-14.10

    obiad obiad  obiad

lekcja 7

14.10-14.55

basen
14.30-16.00
WF     las