Jak wygląda dzień w Kangurowej Szkole

Jak wygląda dzień w klasie I?

 

Jak zaczynamy dzień?

Codziennie rozpoczynamy dzień porannym kręgiem. Dzieci dowiadują się, co będziemy dzisiaj robić i jakie mamy cele lekcji. Następnie dzieci mają możliwość podzielenia się tym, co jest dla nich ważne. W kręgu zwracamy uwagę na wzajemny szacunek i staramy się słuchać siebie nawzajem.


 

Jak wyglądają lekcje edukacji wczesnoszkolnej?

Podczas edukacji wczesnoszkolnej skupiamy się na realizacji celu danego dnia. Dzieci pracują zróżnicowanymi metodami, tak by zadbać zarówno o rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia jak i o rozwój umiejętności społecznych i myślenia kreatywnego. Dzieci pracują zarówno indywidualnie jak i w grupach, mają możliwość wypowiedzenia swojego zdania i podzielenia się pomysłem. Ze względu na dużą potrzebę zabawy jaką przejawiają dzieci w tym wieku, wplatamy w codzienne aktywności także zabawy ruchowe, gry planszowe i zagadki. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, dłuższe przerwy spędzamy na świeżym powietrzu.

 

Raz w tygodniu w klasie odbywa się wydarzenie naukowe - to czas poświęcony na przeprowadzenie doświadczenia przyrodniczego. Dzieci stawiają hipotezy co do przebiegu próby oraz biorą udział w jego przeprowadzeniu. Następnie doświadczenie jest podsumowane, żeby zweryfikować hipotezy i ugruntować wiadomości.

 

 

Jakie jeszcze lekcje mają pierwszoklasiści?

Uczniowie codziennie mają lekcje języka angielskiego, na którym duży nacisk kładzie się na osłuchanie się z językiem poprzez zabawy i piosenki. W czasie lekcji wychowania fizycznego dzieci biegają w terenie w pobliskim lesie i bawią się z wykorzystaniem naturalnych przeszkód leśnych. Zimą dodatkowo korzystają z hali sportowej, gdzie biorą udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych i grach zespołowych. Podczas muzyki uczniowie kształtują słuch muzyczny poprzez zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek.

 

Jak wygląda podsumowanie dnia?

Dzień kończy się spotkaniem w kręgu. Jest to czas na podsumowanie: podzielenie się tym, co działo się w ciągu dnia, co się podobało lub było zaskakujące. Jest to także czas na utrwalenie najważniejszych wiadomości lub umiejętności jakie były danego dnia ćwiczone.