Kadra Kangurowej Szkoły

Ewa Plinkiewicz

dyrektor szkoły

Anna Wróbel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Grygier

wicedyrektor

Ewa Kuroś

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamila Pańszczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Radwańska

nauczyciel języka angielskiego

Dobrosława Babiarz

nauczyciel wychowania fizycznego

Emilia Sygulska

psycholog

Alina Sędzimir-Gurba

nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający

Aleksandra Ochała

nauczyciel świetlicy