o szkole o szkole o szkole o szkole
na naszym blogu

Bal karnawałowy

Pomysłowe przebrania, miła atmosfera, dobra zabawa - taki właśnie był kangurowy bal karnawałowy!      

Kangurowa Szkoła

o Szkole

Podręcznik, zeszyt, piórnik, ławka i tablica jest tym co niezmienne w polskiej edukacji. Zmieniają się metody pracy z uczniami i zmienia się postrzeganie roli nauczyciela.

Nasza szkoła jest logiczną konsekwencją naszych działań w edukacji. Chcemy, aby Kangurowa Szkoła nie kojarzyła się na pierwszym miejscu z podręcznikiem czy tablicą. Chociaż oczywiście i z tych środków edukacyjnych korzystać również będziemy.

Chcemy dać dzieciom dużo więcej niż umiejętność czytania i pisania. Dużo więcej niż dobrze zdany egzamin 6-klasisty. Chcemy, aby oprócz szerokiej wiedzy o otaczającym świecie byli dobrymi i wrażliwymi na innych ludźmi. Chcemy, żeby znając swoją ogromną wartość potrafili pracować nad sobą i brać odpowiedzialności za społeczność w jakiej żyją.

Nauka jest pracą w wymiarze intelektualnym, którą codziennie wykonuje każdy uczeń naszej szkoły. Doskonale wiemy jak ważne jest, żeby pracować z pasją. Dlatego nie uczymy się na akord i w wyścigu a dajemy przestrzeń na samodzielność i inicjatywę w rozwiązywaniu rozmaitych problemów: zarówno tych codziennych jak i naukowych. Jednocześnie pamiętając, że przykład własny jest najlepszym wychowawcą. Jesteśmy z uczniami podczas ich poszukiwań i towarzyszymy służąc pomocą i doświadczeniem.

Kangurowa Szkoła Podstawowa

Zdajemy sobie sprawę, że dla dzieci szkoła zaraz po Rodzinie jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Stworzyliśmy miejsce w którym uczymy z pasją i odpowiedzialnością. Dbając o jakość przekazywanej wiedzy korzystamy z różnorodnych metod i form pracy:

  • Program nauczania matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Wykorzystujemy założenia pedagogiki przyrody
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda projektów edukacyjnych
  • Elementy neurodydaktyki
  • Codzienna nauka języka angielskiego
  • Program rozwijania kompetencji kreatywnej
  • Elementy metody harcerskiej

Wszystkie metody pracy przy dobrej znajomości dziecka dają gwarancję pełnego rozwoju indywidualnych możliwości poznawczych każdego ucznia.

Jednocześnie zapewniają przeżywanie uczenia się jak przygody, czerpią z tradycji ale jednocześnie uczą badać nowoczesność. Pokazują że różnorodność to piękno i wartość a nie wada. Dają narzędzia do stawania się coraz lepszym, uczą dystansu do siebie a jednocześnie bardzo doceniają poczucie humoru.

Pierwsza klasa Prywatnej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez OTE Kangur rozpoczęła naukę 1 września 2014 roku. Nasza szkoła formalnie rozpoczęła działalność niedawno, jednak jej powstanie nie jest dziełem przypadku, ale konsekwentnych działań edukacyjnych. Szkoła to kontynuacja wieloletniej pracy zespołu ludzi oddanych oświacie efektywnej, innowacyjnej i sensownej.

OTE Kangur od 1997 roku realizuje konsekwentnie w działaniach praktycznych i naukowych opracowywanie, wdrażanie i ewaluowanie metod i programów edukacyjnych. Rozpoczęliśmy od obszarów psychologii i pedagogiki twórczości. Obecnie Kangur to Grupa Edukacyjna, która prowadzi trzy Kangurowe Przedszkola (działające od 2004 roku), Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (największy niepubliczny ODN w Małopolsce, akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty), Prywatną Poradnię Psychologiczną, Szkolenia dla Firm i instytucji.

Właśnie na zasobach ludzkich i profesjonalnym know-how oparta jest Kangurowa Szkoła, która jest logiczną konsekwencją naszych działań w edukacji, naszym marzeniem i celem. Mamy metody, mamy programy, mamy kompetencje i pomysły no i wreszcie mamy oficjalnie zarejestrowaną szkołę!